De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Huurovereenkomst

Onderstaande heeft betrekking op de verantwoordelijkheid over de Bierfiets tijdens de huurperiode.

Hieronder worden verstaan alle goederen en diensten die door de verhuurder ter verhuur worden aangeboden.

Deze huurovereenkomst is opgesteld om de verantwoordelijkheid van de Bierfiets gedurende de huurperiode over te dragen van de verhuurder aan huurder.

Indien in deze huurovereenkomst wordt gesproken van huurder, dan wordt daarmee bedoeld hij of zij die deze overeenkomst, al of niet namens anderen, tekende.

De verhuurder is:
’t Twents Kwartiertje
Gunnerstraat 33
7595 KD Weerselo

De huurder is:
Naam              : _______________________________________
Adres              : _______________________________________
Woonplaats   : ________________________________________
Rijbewijs- of paspoortnummer      : ________________________

Bovengenoemde huurder is huurder van de Bierfiets en verklaart hierbij dat hij/zij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van verhuurder en verklaart zich daarmee akkoord.

Datum             : _______________________________________

Handtekening : _______________________________________

Offerte aanvragen

Klik op bovenstaande button om
direct een offerte aan te vragen

‘t Twents Kwartiertje  -  Daar beleef je het!