De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Bestuurdersverklaring

Hierbij verklaar ik:

Naam              : ____________________________________

Adres             : ____________________________________

Woonplaats   : ____________________________________

Rijbewijs- of paspoortnummer      : ____________________

dat ik op _________________________________ (datum en tijd) bestuurder ben van de Bierfiets en dat ik mij zal houden aan de onderstaande voorwaarden:

  1. Ik zal geen alcoholische dranken, drugs of andere middelen gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Bij overtreding van deze voorwaarde kan ik bij schade aan derden aansprakelijk gesteld worden.
  2. Ik zal de bierfiets op een zo veilig mogelijke wijze besturen.
  3. Ik ben verantwoordelijk voor het rijgedrag van de Bierfiets en ook het aanspreekpunt hierover ten opzichte van de dienaars der wet en andere betrokkenen.
  4. Ik zal geen geluidsoverlast veroorzaken door middel van audioapparatuur.
  5. Ik ben 18 jaar of ouder.
  6. Ik ben als bestuurder van de Bierfiets verkeersdeelnemer en zal mij dus moeten houden aan de Wegenverkeersweg.
  7. Ik ben op de hoogte van de Algemene Voorwaarden van de Bierfiets.

Indien meerdere deelnemers de Bierfiets wensen te besturen, dient een ieder afzonderlijk een bestuurdersverklaring te ondertekenen.

Datum             : _______________________________________

Handtekening : _______________________________________

 

 

Offerte aanvragen

Klik op bovenstaande button om
direct een offerte aan te vragen

‘t Twents Kwartiertje  -  Daar beleef je het!